Komplett programvareløsning for merking, sporing og lagerstyring

Mange funksjoner med enkle ord
Lagerkontroll, Produksjonskontroll, Etiketter, Sortering, Ordre og ekspedisjon,
Paller, D-pakk og F-pakk, Sporing, Sluttseddel, Sløyelinjer, Innveiing, Pakkseddelnivå 4 og Veieløsninger m.m.

Integrasjon mot økonomisystemer
Vi kan lage koblinger mot andre vareregistere, kunderegister og mot ordresystemer.

Multipack kjører på eksisterende utstyr
Spør oss om muligheten for å benytte dine eksisterende vekter og etikettskrivere.

Support og service er inkludert
Vi skal være best på support og service.

Nye funksjoner og forbedringer
Vi jobber kontinuerlig med å lage nye funksjoner og forbedre de eksisterende.

Teknisk
Server/klient løsning med .NETog MS SQL server.

Les mer på Multipack sine sider. www.multipack.no

Kontakt oss

Skriv svar med bokstaver, hva er 4+4 ?

K2 Solutions AS, Havneveien 10, 9515 Alta
Telefon 78 44 33 50    Vakttelefon 995 12 168